Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Sponsor nagród
Patronat Honorowy
 

REGULAMIN KONKURSU
DZIEŃ Z TECHNOLOGIĄ – JESTEM SMART – SPRYTNY, MOBILNY, AKTYWNY, ROZSĄDNY, TECHNOLOGICZNIE ZAKRĘCONY

– konkurs dla nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych.


§ 1. ORGANIZATOR


1.    Organizatorem konkursu jest wydawca dwumiesięcznika „TIK w Edukacji” – PRESSCOM Sp. z o.o. (zwany dalej Organizatorem) z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Tadeusza Kościuszki 29.


§ 2. ADRESACI


1.    Konkurs jest adresowany do nauczycieli oraz dyrektorów szkół podstawowych.
2.    Udział w konkursie jest bezpłatny.


§ 3. CEL


1.    Konkurs ma na celu promocję wykorzystywania nowoczesnych technologii w szkole a także zachęcenie uczniów do stosowania smartfonów, tabletów, laptopów i internetu aby poszerzyć wiedzę, zdobywać nowe umiejętności oraz ciekawie i aktywnie spędzać czas. Ponadto ma uświadomić uczestnikom korzyści płynące z bezpiecznego korzystania z internetu, przestrzegać przed zagrożeniami w sieci i pokazywać, że wykorzystując nowe technologie należy być SMART, tzn.:
•    Sprytny
•    Mobilny
•    Aktywny
•    Rozsądny
•    Technologicznie zakręcony


§ 4. ZADANIE KONKURSOWE


1.    Zadaniem konkursowym jest zorganizowanie przez szkołę wydarzenia pt. „Dzień z Technologią” wykorzystując nowoczesne technologie w szkole. Wydarzenie może mieć formę m.in.:
•    Przeprowadzenia zajęć w oparciu o nowe technologie z udziałem uczniów
•    Zorganizowania przerw lekcyjnych aktywizujących uczniów pod kątem korzystania z urządzeń mobilnych
•    Organizacji dodatkowych zajęć w oparciu o nowoczesne technologie oraz wewnętrznych konkursów
•    Apelu
•    Przedstawienia
•    Festynu
2.    Zgłoszenie projektu do konkursu polega na wypełnieniu formularza zgłoszeń na stronie internetowej www.smart.tikwedukacji.pl.
3.    Dodatkowe materiały, takie jak: wideo i zdjęcia należy przesłać na adres smart@tikwedukacji.pl. Większe pliki należy przesłać za pomocą serwisu www.wetransfer.com. Materiały powinny być w formacie: jpg., mov., pdf., lub spakowane w formacie zip.

 


§ 8. TERMINY NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ


1.    Zgłoszeń należy dokonać w terminie: 13 października – 22 listopada 2017 roku.§ 7. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU


1.    Zwycięzcy zostanę wyłonieni przez Kapitułę, w skład której wchodzi przedstawiciel redakcji, wydawnictwa
i sponsora.
2.    Pod uwagę będą brane m.in.: zaangażowanie w rozwój technologii w szkole, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w metodykę nauczania, dbanie o promocję bezpiecznego korzystania z internetu wśród uczniów.
3.    Obrady Kapituły są tajne.
4.    W zależności od zaistniałych przesłanek Kapituła zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody.
5.    Nagrody mają charakter uznaniowy, a decyzje Kapituły są ostateczne.


§ 8. NAGRODY


1.    W konkursie zostanie przyznanych 18 nagród dla szkół i dla nauczycieli o łącznej wartości 18 682zł brutto.                        

 

 

1. nagroda

2. nagroda

3. nagroda

4. nagroda

Nagroda główna dla szkoły

Interaktywny monitor

Tablet naukowy

Zestaw klocków elektronicznych, głośnik bluetooth

Robot elektroniczny,

głośniki bluetooth

Nagroda dla nauczycieli

3 smartfony

3 smartfony

3 smartfony

3 smartfony2.    Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród. Jednakże nie będzie to zmiana na nagrody innego typu oraz będą one równoważne jakościowo.

 


§ 9. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD


1.    Wyniki konkursu zostaną opublikowane 8 grudnia 2017 roku na stronie www.smart.tikwedukacji.pl.
2.    Uroczyste wręczenie nagrody nastąpi podczas IX Ogólnopolskiego Zlotu Innowacyjnych Nauczycieli i Dyrektorów, który odbędzie się 8 grudnia 2017 roku w Ustroniu.

 


§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA


1.    Każdy nauczyciel zgłaszający szkołę do konkursu oświadcza, że jest do tego uprawniony.
2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich.
3.    Każda szkoła biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na podanie informacji o udziale szkoły w konkursie m.in. na stronie internetowej www.smart.tikwedukacji.pl.

 


§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    Na wszelkie pytania dotyczące konkursu odpowiada Organizator pod numerem telefonu (+71) 797 48 21 oraz pod adresem smart@tikwedukacji.pl.  
2.    Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych
na potrzeby organizacji konkursu.
3.    Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w niniejszym konkursie w celu i zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia, jest wydawca „TIK w Edukacji” – PRESSCOM Sp. z o.o.
4.    Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
5.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów regulaminu w przypadku niezależnych od Organizatora zdarzeń losowych lub zwiększenia ilości nagród.  Aktualna treść regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.tikwedukacji.pl.  
6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki losowe, decyzje państwowe, które mogą mieć wpływ na przebieg i rozstrzygnięcie konkursu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2017 PRESSCOM Sp. z o.o.