Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Sponsor nagród
Patronat Honorowy
 


Konkurs polegał na zorganizowaniu przez szkołę wydarzenia, np. lekcji, apelu, przedstawienia, podczas którego kluczowym zadaniem było wskazywanie uczniom możliwości wykorzystywania smartfonów i tabletów w celu poszerzania wiedzy i umiejętności. 

 

1. miejsce zdobyło Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie, które zorganizowało „TIK(amy), TIK oswajamy”. Osobą koordynującą wydarzenie była Aneta Szadziewska. 

 

 

 

„Dzień z Technologią” w gimnazjum w Lublinie

 

„TIK(amy), TIK oswajamy” zostało zorganizowane przez Gimnazjum nr 3 w Lublinie w ramach „Dnia z Technologią”. Wydarzenie przerodziło się w cykl systematycznych zajęć, promujących wśród uczniów stosowanie nowych technologii w szkole oraz zachęcających do ciekawego i bezpiecznego korzystania z internetu.

Szkoła zorganizowała kilka wydarzeń, które wpisały się w ideę naszego konkursu. Między innymi podczas obchodów Dnia Języków Obcych zostały przeprowadzone zajęcia na temat literatury anglojęzycznej. Wstęp lekcji przeprowadzono metodą booktalking, a następnie uczniowie zostali zapoznani z trzema rodzajami aplikacji LearningApps. Quizy internetowe i tworzenie internetowej tablicy z zapiskami były formą wzbogacającą ćwiczenia językowe. Technologię włączono również do świętowania Dnia Papieskiego. Lekcje religii prowadzone przez Dorotę Surtel (katechetkę), którą wspomagała Aneta Szadziewska (nauczyciel–bibliotekarz) pokazały, że biografie ciekawych ludzi można poznać za pomocą aplikacji. W ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej podsumowano projekt plastyczny, podczas którego nauczyciele i uczniowie przygotowali wspólny katalog w formie cyfrowej przedstawiający ich prace wykonane różnymi technikami.

 

 

Biblioteka też może być SMART

 

Podczas obchodów „Dnia z Technologią” w Gimnazjum w Lublinie zorganizowano też zajęcia w bibliotece szkolnej. Projekt „Poszukiwany czytelnik QR” okazał się bardzo innowacyjnym pomysłem. Uczniowie mieli za zadanie przybyć ze swoimi smartfonami z zainstalowaną aplikacją do tworzenia i skanowania kodów QR. Gimnazjaliści wykonywali kolejne zakodowane zadania. W większości korzystali z aplikacji po raz pierwszy. Ciekawość wzbudził sposób tworzenia kodów oraz możliwości wykorzystania ich w szkole i nie tylko. Zajęcia okazały się bardzo atrakcyjne dla młodzieży.

 

 

TIK to codzienność w tej szkole

 

Przedstawione powyżej projekty to tylko niektóre wybrane działania spośród bogatej oferty edukacyjnej szkoły. W lubelskim gimnazjum 

TIK wykorzystuje się na co dzień. Na przykład w ramach zajęć z języka angielskiego uczniowie ćwiczą słownictwo w czasie robienia wirtualnych zakupów w Wielkiej Brytanii. Podczas lekcji informatyki starsze dzieci przekazują swoją wiedzę na temat animacji komputerowych młodszym kolegom. Na geografii uczniowie korzystają z multibooka, poznając m.in. zasady określania położenia geograficznego punktów. Szkoła bierze również udział w cyfrowych projektach edukacyjnych, takich jak Mistrzowie Kodowania, Ogólnopolska Ak

ademia Programowania czy Młody Programista. 

 

 

Pracownicy Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie wykazali się innowacyjnym podejściem do swojej pracy i pomysłowością. Nagrodą za zajęcie 1. miejsca w naszym konkursie był monitor interaktywny Avtek TouchScreen 55 Pro.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2017 PRESSCOM Sp. z o.o.